Yahowah Elohim, Yahowah Elohim…

Prastish Ki Maala Layein, Tere Charno Mein,

Prastish Ka Dhua Pahunche, Tere Nathune Mein,

Yahowah Elohim, Yahowah Elohim…

Hum Prastish Karte Hain, Rooh Sachahi Se,

Rooh Ki Madad Se, Aur Gehrari Se…

Prastish Mein Takht Lgaye, Padha Vachno Mein,

Prastish Ka Dhua Pahunche, Tere Nathune Mein,

Yahowah Elohim, Yahowah Elohim…

Hum Jama Huyein Hai, Karne Prastish,

Tujhe Dekhna Chahe Hai, Dil Ki Khwahish,

Prastish Ka Josh Hai Gehra Bhayion Behno Mein,

Prastish Ka Dhua Pahunche, Tere Nathune Mein,

Yahowah Elohim, Yahowah Elohim…

Leave a Reply

Your email address will not be published.