Home » kiran

kiran

SAINA DA YAHOWA | KIRAN | ANUGRAH LYRICS

ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੈਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆ ਤੋਂ ਡਰ ਕਾਹਦਾ -੨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਲ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਹੈ, ਮੈਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆ ਤੋਂ ਡਰ ਕਾਹਦਾ -੨ ੧. ਗੋਲੀਅਥ ਜਿਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦਾਏਗਾ ਠੱਲ, ਦਾਉਦ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਬਲ -੨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ… Read More »SAINA DA YAHOWA | KIRAN | ANUGRAH LYRICS